bron bijzonder historie bouw kunst & cultuur jaren mensen toen & nu nawoord foto’s Bouwplannen Zorgvliet Het park is cultureel erfgoed van  Jacob Cats(1577-1669) en is vernoemd  naar de plek waar hij toen der tijd  zijn zorgen kon laten vlieden. Villapark Zorgvliet in Den Haag      Het Haagse villapark Zorgvliet is op particulier initiatief vanaf  1912 ontwikkeld op de 17de-eeuwse buitenplaats Sorghvliet van Jacob Cats. Het merendeel van de bebouwing bestaat uit monumentale villa's in historiserende stijl, daterend van vlak voor  de Eerste Wereldoorlog. Zij behoren tot de grootste stadsvilla's van ons land. Aan de zuidoostzijde van Zorgvliet verrees in 1913 het Vredespaleis en in de jaren '20 werden twee ‘woonhotels’ aan het villapark toegevoegd. Hoewel vele villa's thans dienst doen als kantoor of ambassade, heeft het villapark zijn bijzondere cultuur-historische karakter weten te bewaren.In dit artikel wordt stilgestaan bij de belangrijkste aspecten van de ontstaansgeschiedenis, zowel de politieke beslissingen, particuliere initiatieven en de financiële verwikkelingen als de stedebouwkundige en architectonische planvorming voor de transformatie van de vroegere buitenplaats tot villapark.  Bron: Uit het Jaarboek Monumentenzorg.dbnl i.s.m. Rijksdienst Cultureel erfgoed / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Duidelijk zichtbaar : De Ronde vijver”Op de linker afbeelding:een plattegrond voor de  bouw van een paleis. In 1837 werd Zorgvliet eigendom van de prins van Oranje, de latere koning Willem II, die het gebied door andere grondaankopen aanmerkelijk vergrootte. Vorige pagina Volgende pagina