bron bijzonder historie bouw kunst & cultuur jaren mensen toen & nu nawoord foto’s De Opening! Verschillende namen. De school heeft verschillende namen gehad. •	1955 - 1 sept: officieel geopend als “Cornelis Jetsesschool”. •	1985 - 1 aug: Cornelis Jetsesschool fuseert met de naastgelegen kleuterschool (en dependance in de Tasmanstraat) “Klavertje Vier”.Na deze fusie heet de school “Statenduinschool”. •	1996 - 1 aug: Statenduinschool fuseert met de Van Hoornbeekschool. Samen vormen zij de A.M.G. Schmidtschool met 2 locaties: Jacob de Graefflaan 10 en Van Hoornbeekstraat 5.  Volgende pagina *** 29-08-1955 werd de school betrokken, de officiele opening vond plaats op 14 mei 1956 Feestjes! Oorkonde ter gelegenheid van de opening,Klik er op om het manuscript van de VPRO te zien.
De school werd al voor de opening betrokken, namelijk op 29 augustus 1955. Op zaterdag 12 mei ‘56 werd de school officieel door de wethouder geopend en het beeld van Blom onthuld.  Ook kreeg iedereen een oorkonde, waarvan zelfs de metalen drukplaat nog aanwezig is. Op maandag 14 mei ‘56 was er een groot openingsfeest voor de leerlingen. Hier werd door de VPRO verslag van gedaan. Het manuscript hiervan is bewaard gebleven, net zoals het verslag dat door school is geschreven. Toen heette dat niet “De Lispeltuut”, maar “Schoolmededelingen”.