bron bijzonder historie bouw kunst & cultuur jaren mensen toen & nu nawoord foto’s Voorwoord Tijdens het zoeken naar een antwoord op de vraag: “wat is het geheim van de Annie M.G. Schmidtschool?”, liepen we onverwachts tegen een enorme hoeveelheid mooie verhalen en ontzettend veel beeldmateriaal aan. Dit is zo uniek, dat het onmogelijk was niet te delen met iedereen die warme herinneringen aan de school heeft en deze koestert. Iedereen die “het geheim” begrijpt.Speciale dank gaat dan ook uit naar alle oudleerlingen, ouders, kunstenaren, artiesten en vooral naar Aljo de Boer, de zoon van het eerste schoolhoofd Albert de Boer.Dankzij het contact dat wij met hem hebben, de verhalen die hij vol passie vertelt, en het beschikbaar stellen van de foto’s en scans die zijn vader in al die jaren heeft gemaakt hebben we nu een haast tastbaar en voor velen heel herkenbaar beeld van onze school. Aljo vult het fotoalbum nog dagelijks aan en heeft op 23 februari 2016 de school nog bezocht. Heb je hem gezien?Het meeste beeldmateriaal, zelfs foto’s van de omslag van dit boek komen uit deze collectie.Het boek is dus echt gebruikt geweest, en wordt op deze wijze weer gebruikt. Aljo de Boer, toen als leerling.Bij de ingang van de school, met zijn zelfgemaakte maquette van het nieuwe schoolgebouw. Schoolhoofd Albert de Boer
Bronvermelding          Zonder de onuitputtelijke bronnen, vol met informatie          over onze school, en de hiermee verweven gegevens          over de wijk en de Tweede Wereldoorlog hadden wij           nooit het fijne geweten over de sfeer die deze school           zo bijzonder maakt en de achterliggende, haast van           onschatbare waarde zijnde, historie.             Omdat er na veel speurwerk zoveel materiaal is gevonden en wij hier maar een fractie van kunnen laten zien is het zeker de moeite waard om de bronnen ook te doorlopen. Staat er een bron niet bij, dan horen wij dit graag zodat wij dezeook kunnen noemen. Volgende pagina Vorige pagina Uit het Jaarboek Monumentenzorg. dbnl i.s.m. Rijksdienst Cultureel erfgoed / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sorghvliet - De pagina’s over Den Haag denhaagzoalshetwas denhaag/bewoners/geschiedenisvanzorgvliet Haagsescholen Haagsebeeldbank AtlanticWallDenHaag Nederlands Architecten Instituut (archief)-Molenaar jr. De Wederopbouw Foto-album van Albert de Boer Alles over het leven van jetses